Iron cauldron 15 inch santeria 76913

Iron Cauldron (Caldero) 11"

$109.95
In Stock

This 11" diameter cast iron cauldron (caldero) can be used for Santeria or other spiritual, religious, or magical rituals.

+

This 11" diameter cast iron cauldron (caldero) can be used for Santeria or other spiritual, religious, or magical rituals.

  • 11" Diameter & 15" Tall