Iron cauldron 15 inch santeria 68794

Iron Cauldron (Caldero) 15"

$349.95
In Stock

This 15" diameter cast iron cauldron (caldero) can be used for Santeria or other spiritual, religious, or magical rituals.

+

This 15" diameter cast iron cauldron (caldero) can be used for Santeria or other spiritual, religious, or magical rituals.

  • 15" Diameter & 18" Tall