Iron cauldron 15 inch santeria 68794

Iron Cauldron (Caldero) 12"

$199.95
In Stock

This 12" diameter cast iron cauldron (caldero) can be used for Santeria or other spiritual, religious, or magical rituals.

+

This 12" diameter cast iron cauldron (caldero) can be used for Santeria or other spiritual, religious, or magical rituals.

  • 12" Diameter & 13" Tall